Schack är inte idrottslig verksamhet

Karlstads allmänna schacksällskap (KAS) menade att schack kräver viss fysisk ansträngning och därför ska det liknas vid idrottslig verksamhet. KAS har därför önskat tillämpa regeln om avgiftsfri ersättning som understiger ett halvt basbelopp på ersättningar som betalats ut. Skatteverket ansåg inte att schack kan likställas med idrottslig verksamhet och har därför beslutat att arbetsgivaravgifter ska betalas på den utbetalade ersättningen. Kammarrätten instämmer med förvaltningsrätten och går på Skatteverkets linje.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.