Sänkt skatt för datorhallar

I höstens budgetförslag från regeringen ingår förslag på sänkt energiskatt på elförbrukning för datorhallar. Datorhallar med en effekt på mindre än 0,5 MW kommer enligt förslaget inte att omfattas. Enligt tidningen Computer Sweden handlar det om 3 000 datacenter som därmed får en konkurrensnackdel. Skattesänkningen beräknas minska statens skatteintäkter med knappt 250 miljoner kronor per år.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.