Sänkt AG för anställda som arbetar med FoU

Skatteverket skriver i ett pressmeddelande om nya regler rörande arbetsavgifter. Från den 1 januari 2014 kan företag få sänkt arbetsgivaravgift (AG) för anställda som jobbar med forskning och utveckling (FoU).

Den anställde måste jobba med FoU 75 % av arbetstiden och minst 15 timmar per månad. En koncern kan få nedsättning med maximalt 230 000 kr per månad.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.