Så används din skatt

På sajten Ekonomifakta.se kan du se vad dina skattepengar används till. Beräkningen är lite lik den på Skattekollen.se men här ser du inte exakt vad som gäller för kommunen du bor i. I stället används ett riksgenomsnitt. På Skattekollen kan du ange din hemkommun och få reda på hur pengarna används just där. En annan skillnad är att du på Ekonomifakta ser fördelningen på årsbasis medan Skattekollen visar fördelningen månadsvis.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.