Rumsuthyrning i hotellverksamhet

Som Skattmasen skrivit om tidigare finns ett avdragsförbud för moms avseende stadigvarande bostad. Frågan har aktualiserats i och med att uthyrning till asylsökanden har blivit vanligare. Nu har Skatteverket kommit med ett ställningstagande i frågan. Skatteplikt föreligger om det rör sig om tillfällig logi samt om uthyrningen sker inom ramen för en hotellverksamhet eller liknande. Begreppet tillfällig logi ska tolkas som kortare tid och det som avgör är avtalstiden och inte vistelsetiden.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.