Risk för skattesmäll för kommunanställda

För den som privat hyr ut sin bostad finns ett schablonavdrag på för närvarande 40 000 kr. Du har dock inte rätt till avdraget om du hyr ut bostaden till din arbetsgivare eller ditt egna bolag. Då får du enbart avdrag för din faktiska merkostnad.

Dagens Nyheter uppmärksammade problematiken som kan uppstå i bland annat Stockholm. Där är det möjligt att låta kommunen sköta uthyrningen av bostaden. Den som är kommunanställd går alltså miste om avdragsmöjligheten om uthyrningen sker via arbetsgivaren.

För den som är anställd av Stockholms stad är det med andra ord mer fördelaktigt att hyra ut på annat sätt än via arbetsgivaren.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.