Rekord för rut och rot

Enligt ett pressmeddelande från Skatteverket betalades drygt 23 miljarder kronor ut för rut och rot under år 2015. Det är mer än tre miljarder mer än för föregående år.

Nytt för år 2016 är att skattereduktionen för rot är sänkt från 50 procent till 30 procent av arbetskostnaden. Maxbeloppet är oförändrat, det vill säga 50 000 kronor per år och person.

Skattereduktionen för rut är fortfarande 50 procent men maxbeloppet är sänkt från 50 000 kr per år och person till 25 000 kronor per år och person för den som är under 65 år. Har du fyllt 65 år vid årets ingång ligger maxbeloppet för rut fortfarande på 50 000 kr per år och person.

Rut och rot räknas ihop och det sammanlagda maxbeloppet är 50 000 kronor per år och person.

Kom ihåg att rut- och rotavdraget är en skattereduktion och inte en ersättning. Har du till exempel gjort rut- och rotarbeten under ett år för 30 000 kr så får du inte dessa pengar direkt i handen! För att avdraget ska bli godkänt krävs dels att Skatteverket beviljar utbetalning till den som har utfört arbetet. Dessutom måste du ha betalt så pass mycket i skatt under året att det finns någon skatt att reducera. Läs mer om rut och rot på Skatteverkets hemsida. Där kan du även hitta detaljerad statistik som uppdateras varje månad.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.