Reklam befriar inte firmabilen från förmånsbeskattning

Företagarna är en branschorganisation för små och medelstora företag. Sex gånger per år ger organisationen ut tidningen Företagaren till alla 70 000 medlemmar. I ett reportage skriver tidningen om att använda firmabilen som reklampelare. Det blir alltmer vanligt att företag, i reklamsyfte, väljer att dekorera sina bilar med dekaler. I vissa fall täcks hela bilen med en folie med reklamtryck på.

Med anledning av reportaget vill Skattmasen ta upp en inte helt ovanlig missuppfattning i sammanhanget. Många tror att man i och med att bilen är dekorerad med reklam kan använda den privat, utan att bli förmånsbeskattad. Detta är inte korrekt! Använder du firmabilen för privata bruk, i mer än "ringa omfattning", ska du förmånsbeskattas. Det står inte skrivit i någon lag vad "ringa omfattning" innebär men enligt Skatteverket handlar det om ett fåtal gånger och högst 100 mil per år. Mer information om bilförmån finns på Skatteverkets hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.