Regeringen presenterar nationell upphandlingsstrategi

Bild: regeringen.se

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man lanserat en nationell upphandlingsstrategi. Strategin är uppdelad på sju punkter och innehåller tips och råd som ska fungera som stöd för upphandlande myndigheter/enheter.

  1. Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär
  2. Effektiva inköp
  3. En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens
  4. En rättssäker offentlig upphandling
  5. En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar
  6. En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling
  7. Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle
Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.