Rättslig vägledning

Skatteverket flyttar rättsinformationen från den ordinarie hemsidan till en sajt de kallar för Rättslig vägledning. Allt ska vara överflyttat senast 2015. Rättslig information riktar sig i första hand till Skatteverkets handläggare och till skatterådgivare.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.