Rapport med siffror och fakta om offentlig upphandling

Konkurrensverket har tillsammans med Upphandlingsmyndigheten släppt rapport 2015:9 som heter Siffror och fakta om offentlig upphandling. I rapporten finns massor av statistik, rörande upphandling, samlat. Till exempel kan man läsa att knappt hälften av alla upphandlingar gjordes i Stockholms läm, Västra Götalands län eller Skåne län. Vidare framgår att kommuner eller kommunala bolag står för drygt två tredjedelar av alla upphandlingar.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.