Räkna ut din skatt för inkomståret 2015

Nu kan du använda Skatteverkets e-tjänst för att räkna ut din skatt för inkomståret 2015. Du måste fylla i ditt födelseår och du behöver veta vilken skattesats som gäller för dig. Skattesatsen framgår av skattetabellerna som du hittar på Skatteverkets hemsida. För att beräkningen ska bli så korrekt som möjligt behöver du även fylla i begravningsavgift samt eventuell avgift till trossamfund.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.