Punktskatter som e-tjänst

Från och med den 8 november 2013 finns punktskatter som e-tjänst på Skatteverkets hemsida. För att använda tjänsten måste du ha någon form av e-legitimation. Du kan lämna punktskattedeklaration för alkoholskatt, tobaksskatt och svavelskatt samt energi- och/eller koldioxidskatt på olja, bensin, elektrisk kraft, råtallolja, naturgas, biogas, kol, koks m.m.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.