Privat användning av jobbmobil

Har du fått en mobil från din arbetsgivare? I så fall är det sannolikt en förmån som ska tas upp till beskattning. Mobilen kan vara befriad från förmånsbeskattning, men då finns det vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda.

För det första ska abonnemanget vara ett sådant med en fast månadsavgift. Det ska inte heller gå att särskilja det privata användandet från jobbsamtalen. Är dessa kriterier uppfyllda kan jobbmobilen användas även för privata samtal utan förmånsbeskattning, på jobbet.

Vill du använda jobbmobilen för privata samtal, även utanför arbetsplatsen, måste ytterligare en förutsättning vara uppfylld. Att du behöver ta hem jobbmobilen måste vara av väsentlig betydelse för att du ska kunna utföra dina arbetsuppgifter. Är det inte av väsentlig betydelse måste det finnas någon slags dokumentation över att jobbmobilen inte får användas för privata samtal utanför arbetsplatsen. Läs mer om privat användning av jobbmobil på Skatteverkets hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.