Personalliggare i fler verksamheter

Regeringen har gett Skatteverket i uppdrag att ta fram ett förslag på hur kravet om personalliggare skulle kunna utvidgas till att omfatta till exempel bilverkstäder och skönhetssalonger. Uppdraget ska utföras i samverkan med berörda branschorganisationer och redovisas senast den 1 april 2017.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.