Ordning och reda i transportbranschen

I en departementspromemoria från Arbetsmarknadsdepartementet föreslås nu ändringar i utstationeringslagen i syfte att förtydliga regelverkets tillämplighet på godstransporter på väg samt för att förbättra tillsyn och regelefterlevnad.

Ett av förslagen är att utstationeringslagens definition av utstationering utökas så att även cabotagetransporter omfattas.

Vidare föreslås att Polismyndigheten ska kontrollera om en

Läs mer

Skattmasen testar crowdfunding

Bzzt har som affärsidé att erbjuda små eldrivna så kallade taxipodar. De ser ungefär ut som tuk-tuks i Thailand, fast podarna är helt eldrivna. Jag tycker idén verkar jättesmart eftersom podarna både är miljövänliga och mycket mindre än vanliga taxibilar. Man beställer via en app som verkar likna den som

Läs mer

Myndigheter tar bort brevlådor

I juni kommer brevlådorna utanför servicekontoren att tas bort. Samma sak gäller för brevlådorna utanför skattekontoren. Senast den 1 september 2017 ska Skatteverkets, Pensionsmyndighetens och Försäkringskassan brevlådor vara borttagna.

Brevlådorna har utgjort en säkerhetsrisk men givetvis kommer man att kunna lämna in handlingar till myndigheterna även i framtiden. Detta måste

Läs mer