Ny sajt för EU-medborgare

Flera myndigheter, kommuner och landsting har tillsammans tagit fram en särskild webbplats som riktar sig till EU-medborgare som arbetar i Sverige. Webbplatsen heter Eumedborgareisverige.se och innehåller vägledning gällande lagar, rättigheter samt information om stöd till EU-medborgare. På sajten hittar du även kontaktuppgifter till ambassadernas konsulära avdelningar.

Läs mer

Tekniska problem hos Skatteverket

Tekniska problem hos Skatteverket har gjort att e-tjänsterna inte har fungerat och även hemsidan har legat nere. Nu verkar det som att systemen kommit igång igen. På grund av problemen har Skatteverket fastställt nytt datum för att lämna in deklarationer för moms, arbetsgivaravgifter och punktskatter. Dessa deklarationer ska vara inlämnade

Läs mer

Ordning och reda i transportbranschen

I en departementspromemoria från Arbetsmarknadsdepartementet föreslås nu ändringar i utstationeringslagen i syfte att förtydliga regelverkets tillämplighet på godstransporter på väg samt för att förbättra tillsyn och regelefterlevnad.

Ett av förslagen är att utstationeringslagens definition av utstationering utökas så att även cabotagetransporter omfattas.

Vidare föreslås att Polismyndigheten ska kontrollera om en

Läs mer

Skattmasen testar crowdfunding

Bzzt har som affärsidé att erbjuda små eldrivna så kallade taxipodar. De ser ungefär ut som tuk-tuks i Thailand, fast podarna är helt eldrivna. Jag tycker idén verkar jättesmart eftersom podarna både är miljövänliga och mycket mindre än vanliga taxibilar. Man beställer via en app som verkar likna den som

Läs mer