Ordning och reda i transportbranschen

I en departementspromemoria från Arbetsmarknadsdepartementet föreslås nu ändringar i utstationeringslagen i syfte att förtydliga regelverkets tillämplighet på godstransporter på väg samt för att förbättra tillsyn och regelefterlevnad.

Ett av förslagen är att utstationeringslagens definition av utstationering utökas så att även cabotagetransporter omfattas.

Vidare föreslås att Polismyndigheten ska kontrollera om en anmälan om utstationering gjorts till Arbetsmiljöverket. Om detta inte är gjort ska Polismyndigheten underrätta Arbetsmiljöverket om den aktuella transporten.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.