Ojämlik beskattning av sponsring

Elitfotboll Dam (EFD) har uppmärksammat att ojämlika skattereglerna påverkar företagens sponsring. Enligt Skatteverkets ställningstagande om riktlinjer för avdragsrätt vid sponsring ska avdragsrätten vara kopplad till den motprestation som det sponsrade företaget erhåller från föreningen. Motprestationen ska värderas till marknadsvärdet. Om det sponsrade beloppet överstiger marknadsvärdet betraktas pengarna istället som bidrag och företaget medges därmed inget avdrag.

Eftersom herrklubbarnas marknadsvärde oftast är högre än damernas så blir det i praktiken dyrare för företagen att sponsra damidrott än herridrott. Av ett inslag i SVT Nyheter framgår att finansminister Magdalena Andersson tänker låta frågan utredas på Finansdepartementet.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.