Nytt ställningstagande om tryckerimoms

Skattmasen har tidigare bloggat om tryckerimomsen. Nu har Skatteverket kommit med ett ställningstagande i frågan. Högsta domstolen (HD) har i ett prejudicerande avgörande fastställt att tryckerierna är återbetalningsskyldiga gentemot sina kunder för den moms de har återfått från Skatteverket. De kunder som väntar på att få momsen återbetald, och som har fått anstånd med betalning till Skatteverket, kommer att få sina anstånd upphävda. Skatteverket kommer att skicka ut meddelande om detta och betalning ska ske inom tre månader från det att anståndet upphävts. I vissa fall är det möjligt för tryckerikunderna att få fortsatt anstånd. Mer information om detta finns i Skatteverkets ställningstagande 131 15867-16/111.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.