Nytt sätt att redovisa arbetsgivardeklaration

Från och med den 1 juli 2018 ska arbetsgivare varje månad redovisa utbetalda löner samt avdragen skatt, separat för varje anställd. I dag redovisas avdragen skatt som en klumpsumma.

Syftet med förändringen är att det ska bli lättare för både arbetsgivaren och den anställde att kontrollera så att allt är korrekt. På Mina sidor på Skatteverkets hemsida ska de gå att kontrollera uppgifterna som arbetsgivaren har redovisat.

Inledningsvis kommer bestämmelserna att enbart gälla de företag som ska föra personalliggare samt har mer än 15 anställda men från och med den 1 januari 2019 gäller reglerna för alla arbetsgivare.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.