Nytt kontonummer till Skatteverket

Från och med den 1 april 2017 har Skatteverket nya bankkontonummer och uppgifter för inbetalningar från utlandet. Du som betalar från utlandet kan inte använda de förtryckta inbetalningskorten! Istället ska du använda nedanstående internationella bankkontonummer och uppgifter.

Koder vid skattebetalning från utlandet

IBAN-nummer: SE82 5 000 0000 0522 1100 0347

BIC/Swiftkod: ESSESESS

Bank: SEB, S-106 40 Stockholm

Betalningsmottagare: Skatteverket, S-831 87 Östersund

Du måste ange både IBAN-nummer och BIC-kod vid betalningen.

För att din inbetalning ska krediteras rätt måste du också ange ditt person- eller organisationsnummer.

Skatteverket kan inte ta emot en betalning via check! Alla betalningar måste göras via insättning till Skatteverkets konto enligt ovan.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.