Nytt allmänt råd om avdrag för resor

Skatteverket har kommit med ett nytt allmänt råd (SKV A 2015:25) gällande avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Det nya allmänna rådet ersätter det tidigare allmänna rådet (SKV A 2009:1) samt även ställningstagande 131 704346-08/111. Skattmasen har inte detaljgranskat det nya allmänna rådet. Vid en första anblick verkar det inte finnas några större förändringar. En språklig förändring är att ordet handikapp har bytts ut mot funktionshinder.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.