Nya tjänster i RUT-avdraget

Från och med den 1 augusti 2016 omfattas fler tjänster av det så kallade RUT-avdraget. När det gäller trädgårdstjänster så kommer till exempel beskärning av träd och buskar samt röjning av sly att ge rätt till avdrag. När det gäller flyttjänster så kommer bland annat flytt mellan bostäder eller flytt till och från magasinering att ge rätt till avdrag. En nyhet är att vissa IT-tjänster kommer att ge rätt till avdrag. Dessa har allmänt börjar omnämnas som RIT-tjänster. Exempel på RIT-tjänster är installation, reparation samt underhåll av persondatorer, läsplattor, smarta telefoner och spelkonsoler. Det går att läsa mer om nya tjänster i RUT-avdraget på Skatteverkets hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.