Nya lagar 2015

Från och med i dag den 1 januari 2015 träder ett antal lagändringar i kraft. Några exempel:
 

  1. Fordonsskatten kommer att höjas för ett flertal personbilar vilka omfattas av systemet som baseras på koldioxidutsläpp.
  2. Minimibeloppet för att få använda förenklad faktura höjs från 2 000 kr till 4 000 kr.
  3. Punktskatten på cigaretter höjs med 6 procent och med 12 procent på snus.
  4. Skatten på t ex öl och vin höjs med 9 procent.
  5. Det så kallade pensionsavdraget sänks från 12 000 kr till endast 1 800 kr.

     
    Du kan läsa om samtliga förändringar på regeringens hemsida [PDF].

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.