Ny tjänst för digitala årsredovisningar

Regeringen har givit Bolagsverket i uppdrag att ta fram en digital tjänst för hantering av årsredovisningar. Tillväxtverket har räknat ut att årsredovisningarna kostar företagen 1,7 miljarder kronor per år. Med en digital tjänst skulle företagen enbart behöva skicka in årsredovisningen en gång till Bolagsverket. Därefter skulle samma digitala fil kunna återanvändas av andra myndigheter.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.