Ny skatt på kemikalier i elektronikprodukter

Från och med den 1 juli 2017 kommer en ny skatt att tas ut på kemikalier i vissa elektronikprodukter. På Skatteverkets hemsida finns en förteckning över de produkter som omfattas. Det är företag som tillverkar eller importerar elektronikprodukterna som berörs av skatten.

Skatten kommer att beräknas på produktens vikt och den är 8 kronor per kilo för vitvaror och 120 kronor per kilo för övrig elektronik. Det kommer att finnas ett takbelopp på 320 kronor per vara. Skatten blir lägre om varan inte innehåller vissa grupper av flamskyddsmedel.

För en mobiltelefon som väger 145 gram blir skatten 17,40 kronor, säger Titti Campalto, sektionschef på Skatteverket.

Från den 1 april 2017 är det möjligt för företag att ansöka om att bli godkända som lagerhållare. Företag som är godkända lagerhållare kan tillverka elektronikvaror, föra in eller ta emot dessa varor från andra EU-länder eller importera dem från länder utanför EU utan att direkt beskattas för varorna. Skyldigheten att betala skatt skjuts upp till ett senare tillfälle, exempelvis vid leverans av de aktuella varorna. Information om hur man ansöker om att bli godkänd som lagerhållare finns på Skatteverkets hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.