När bedriver en ideell förening näringsverksamhet?

Skattmasens tidigare arbetsgivare, Helsingborgs Dagblad, skriver om en ställplats för husbilar i småbåtshamnen i Höganäs. I flera år har Höganäs roddförening haft avtal med kommunen om ställplatsen men detta har mest varit på prov. Eftersom verksamheten började bli permanent uppmanades roddföreningen att ansöka om bygglov. Byggnadsnämnden sa dock nej med motiveringen att ställplatsen mer var att likna vid en campingplats.

Höganäs roddförening är en ideell förening som inte tidigare har behövt betala skatt. I tidningsartikeln uppger föreningens ordförande att föreningen inte heller har några löner. Skattmasen har dock kontrollerat Höganäs roddförening med hjälp av Skatteverkets tjänst Hämta företagsinformation som Skattmasen tidigare har skrivit om. Där framgår att Höganäs roddförening är registrerad som arbetsgivare. Sannolikt har därmed föreningen för avsikt att betala ut löner inom en snar framtid. Om intäkterna från ställplatsen överstiger 25 procent av föreningens totala intäkter kommer ställplatsverksamheten att betraktas som näringsverksamhet. Överskottet därifrån måste föreningen i så fall ta upp som inkomst av näring. Ordföranden uppger i artikeln att föreningen har stora kostnader. Skattmasen misstänker att de inte är medvetna om att det enbart är överskottet som beskattas, inte omsättningen. Detta är en ganska vanlig missuppfattning.

En annan frågeställning är om det skulle ha varit så att kommunen borde ha upphandlat tjänsten. Detta blir dock en separat frågeställning som Skattmasen eventuellt kommer att återkomma till.

Om du har en husbil och letar efter bra ställplatser så har sajten FreedomTravel en utmärkt förteckning över ställplatser i Sverige och i övriga Europa.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.