Myndighetsgemensamt klargörande

Enligt ett pressmeddelande har Skatteverket, Elsäkerhetsverket samt Arbetsmiljöverket formulerat en gemensam skrivelse [PDF] om användningen av kassaregister utomhus. I första hand bör elektrisk utrustning avsedd för utomhusbruk användas men i vissa fall kan man använda utrustning med lägre klassning.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.