Momsregistrera ideell förening

I ett pressmeddelande uppmanar Skatteverket ideella föreningar, som bedriver second-hand försäljning i större skala, att momsregistrera sig. Frågan har debatterats ganska livligt den senaste tiden. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen är det nu klargjort att ideella föreningar som bedriver second-hand försäljning ska vara momsregistrerade. Det finns dock undantag för de ideella föreningar som till övervägande del har personal som arbetar ideellt och som har öppet mindre än 24 timmar per vecka.
 
Läs hela pressmeddelandet på Skatteverkets hemsida. Momsregistrering gör på blankett SKV 4620 [PDF]. Det går även att momsregistrera sig på verksamt.se men detta kräver någon form av e-legitimation.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.