Moms vid växling av bitcoin

Detta är egentligen en gammal fråga men då Skattmasen är särskilt intresserad av kryptovalutor blir det ändå ett kort inlägg om detta. Redan hösten 2013 kom Skatterättsnämnden med ett förhandsbesked avseende handel med bitcoin. Skatterättsnämnden anser att handel med bitcoin omfattas av undantaget i 3 kap. 9 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Förhandsbeskedet har överklagats av Skatteverket som i ett ställningstagande från april 2014 menar att handel med bitcoin ska ses som en elektronisk tjänst. Därför ska debitering med 25 % moms ske, enligt Skatteverket. Eftersom det enligt Skatteverket är fråga om en tjänst blir det betydelsefullt vem som köper (privatperson eller näringsidkare) samt var köparen och säljaren är etablerad.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.