Moms på frakt

Du som har en webbutik där du säljer varor får inte glömma att det är moms på den frakt som kunden eventuellt får betala. Den normala momssatsen är 25 procent men det finns varor med lägre momssats. För livsmedel är momssatsen 12 procent och för böcker och tidningar är den 6 procent. På Skatteverkets hemsida finns fler exempel på undantag från den vanliga momssatsen.

Om du i din webbshop säljer varor med annan momssats än 25 procent måste du se till att momsen på frakten blir korrekt. Köper din kund till exempel enbart böcker med 6 procent moms så ska frakten även ha 6 procent moms. Skälet till att det är på det här viset är att varan som kunden köper och frakten ska betraktas som ett så kallat sammansatt tillhandahållande. Frakten är ju någon som är nödvändigt för att kunden ska kunna få sina varor. Ingen kund skulle enbart beställa frakt, men inga varor. Detta brukar kallas för huvudsaklighetsprincipen.

Om din kund däremot köper varor med olika momssats ska momsen på frakten proportioneras. Detta brukar kallas för delningsprincipen. Skatteverket har i en skrivelse tagit upp ett räkneexempel på hur det kan bli när delningsprincipen ska tillämpas.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.