Minskade socialavgifter för unga

Socialavgifter är definitionsmässigt inte en skatt men Skattmasen vill ändå skriva om den förändring som riksdagen nu har beslutat om. Rabatten för unga som ännu inte har fyllt 26 år tas bort. För personer under 23 år ska istället endast ålderspensionsavgiften på 10,21 % betalas. De nya bestämmelserna träder i kraft 1 maj 2015.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.