Minskad skatteplanering inom välfärdssektorn

Enligt rapporten Skatteplanering i företag inom välfärdssektorn [PDF] har skatteplaneringen i företag inom välfärdssektorn minskat. Skatteplanering med externa räntor har förvisso ökat men skatteplanering med interna räntor har minskat i större utsträckning. Sammanlagt har ränteavdragen har minskat med nästan 1.5 miljarder kronor.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.