Max nekades avdrag för klimatkompensering

Bild: Max.se

Hamburgerkedjan Max hade begärt avdrag med drygt 7 miljoner kronor för kostnader för klimatkompensering. Skatteverket beslutade att inte medge avdrag eftersom myndigheten menade att det var att betrakta som gåva. Förvaltningsrätten i Luleå gick på Skatteverkets linje och Max får alltså inte göra avdrag för klimatkompensering. Skattmasen känner inte till om Max har för avsikt att överklaga till Kammarrätten.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.