Lämna kontrolluppgifter till Skatteverket med ny e-tjänst

Skatteverket tillkännager i ett pressmeddelande att de öppnat en ny e-tjänst för att lämna kontrolluppgifter. En nyhet är att det nu går att lämna uppgifterna löpande under året. Det är t ex bra om man endast har säsongsarbetande personal. En annan nyhet är att tjänsten använder XML-formatet som bedöms vara säkrare.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.