Lämna kontrolluppgifter senast den 1 februari 2016

I år är senaste dag för att lämna kontrolluppgifter den 1 februari. Enklast är det att använda Skatteverkets e-tjänst. För att använda e-tjänsten måste du ha någon slags e-legitimation. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.