Lägre skattesats för trampolinpark

Enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden omfattas entréavgiften till en trampolinpark av 6 procent moms. Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet och menar att det istället handlar om en förströelse- eller nöjesattraktion. Därför anser Skatteverket att momsen på entréavgiften ska vara 25 procent.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.