Lagändring avseende redovisning av moms

Har du ett företag med en omsättning på mindre än en miljon kronor per år har du möjlighet att redovisa momsen i momsdeklaration en gång per år. Det är inte längre möjligt att redovisa momsen i inkomstdeklarationen. Enligt nuvarande lagstiftning ska momsdeklarationen vara inlämnad senast i slutet av februari. Riksdagen har dock beslutat att ändra detta skriver tidningen Riksdag & Departement. Från och med 1 januari 2014 räcker det i vissa fall med att momsdeklarationen är Skatteverket tillhanda i maj. Läs mer om att redovisa och betala moms på Skatteverkets hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.