Kvitto när anställda betalar

Bokföringsnämnden har fått en fråga om vad som gäller när anställda gör utlägg, med egna medel, för företagets räkning.

Av brevsvaret framgår att om den anställde har agerat för företagets räkning är det en affärshändelse i företaget. Kvittot som den anställde har tagit emot utgör då räkenskapsinformation. Kvittot ska alltså användas som verifikation och sparas i det skick kvittot hade när den anställde tog emot det.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.