Kvitto måste alltid erbjudas

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nyligen avgjort att kvitto alltid måste erbjudas vid köp. Skatteverket hade kontrollerat en restaurang och där funnit att vissa kunder inte erbjöds kvitto. Kontrollen varade i en halvtimme och under denna tiden var det knappt en tredjedel av kunderna som inte erbjöds kvitto. Samtliga köp hade registrerats i det certifierade och till Skatteverket anmälda kassaregistret. Förvaltningsrätten hade därför ansett det rimligt att sätta ner kontrollavgiften till 5 000 kronor istället för 10 000 kronor. HFD gör en annan bedömning och anser inte att det är oskäligt att ta ut kontrollavgift till fullt belopp, det vill säga 10 000 kronor.

Skattmasen tycker detta känns onödigt hårt mot restaurangen. Restaurangen hade köpt ett certifierat kassaregister och anmält detta, som man ska, till Skatteverket. Varje köp registrerades dessutom i kassaregistret men man erbjöd inte kunderna kvitto vid några enstaka tillfällen.

Skattmasen har förvisso inte läst förarbetena men undrar om det verkligen var såhär lagstiftarna hade tänkt att det skulle fungera. Huvudsyftet torde väl vara att kontrollera försäljningen så att ingen oredovisad försäljning sker? I detta fallet redovisades ju varje försäljning så Skattmasen anser att Förvaltningsrättens dom känns mer rimlig.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.