Krav på redovisningscentral för taxi

Den som har tillstånd att bedriva taxiverksamhet måste fr.o.m. den 1 januari 2016 föra över informationen från bilarnas taxameter till en redovisningscentral. Skatteverket ska sedan kunna begära information från redovisningscentralerna. Själva registret över redovisningscentralerna kommer att skötas av Transportstyrelsen. Läs mer om redovisningscentraler för taxi på Skatteverket hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.