Könsuppdelad statistik över skatter

Skatteverket meddelar att de har tagit fram en rapport innehållande könsuppdelad statistik över skatter för perioden 2006 - 2015. Skattmasen har ännu inte hunnit läsa rapporten men enligt ett pressmeddelande från Skatteverket ska rapporten visa att det finns skillnader mellan mäns och kvinnors inkomster. Skattmasen finner detta föga förvånande. Vidare ska rapporten visa att män utnyttjar RUT- och ROT-avdraget i större utsträckning än kvinnor samt att denna skillnad ska ha ökat under den granskade perioden.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.