Kommunernas investeringar 2015

Kommunerna samt landstingen/regionerna investerar bland annat i välfärdstjänster såsom skola, vård och omsorg. För 2013 uppgick kommunernas investeringsvolym till drygt 115 miljarder kronor1.

Stockholm hade den överlägset största investeringsvolymen som uppgick till drygt 12 miljarder kronor. Det var lika mycket som investeringsvolymen för Göteborg, Malmö och Uppsala tillsammans. Räknat per invånare hamnar Stockholm inte ens på topp 10-listan. Då är det istället Vimmerby som har den största investeringsvolymen (per capita).

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.