Kartläggning av delningsekonomins påverkan på skattesystemet

I ett pressmeddelande skriver Skatteverket att myndigheten lämnat en delrapport till Finansdepartementet där delningsekonomins påverkan på skattesystemet har kartlagts.

Enligt rapporten finns det en risk för fel eftersom det ofta krävs att privatpersoner själva uppger sina inkomster i inkomstdeklarationen. Normalt får ju Skatteverket kontrolluppgifter som kan ligga till grund för fastställandet av skatten. Den 31 oktober 2016 ska nästa delrapport lämnas in. Den rapporten ska redovisa resultatet av de kontroller som Skatteverket har utfört när det gäller delningsekonomin.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.