Investeringssparkonto

Den 1 januari 2012 infördes en ny sparform, investeringssparkonto (ISK). I dag testade Skattmasen att själv öppna ett sådant konto hos Avanza. Fördelen mot ett vanligt depåkonto är att man inte behöver deklarera sina försäljningar på Skatteverkets blankett K4. Investeringsföretaget, i detta fall Avanza, skickar sedan in de kontrolluppgifter som Skatteverket behöver. Enskilda vinster beskattas inte utan istället beskattas hela innehavet schablonmässigt. Exempel på hur detta kan se ut finns på Skatteverkets hemsida. Räntan baseras på statslåneräntan i november året innan. I november 2013 låg statlåneräntan på 2,09 %. Schablonintäkten multipliceras med denna ränta och beskattas sedan som inkomst av kapital med 30 %. Det låter kanske krångligt men Skattmasen tror att det blir enklare än med vanlig depåhandel.


 

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.