Inte längre normalt tillgängligt kontrollmaterial

Flera paragrafer i skatteförfarandelagen (SFL) har ändrats från om med den 1 januari 2016. Självklart innehåller SFL nu bestämmelser om personalliggare för byggbranschen, se till exempel 11 a - c §§. En annan viktig förändring handlar om bestämmelserna kring skattetillägg i kapitel 49. Formuleringen "kontrollmaterial som normalt är tillgängligt" har tagits bort. Istället heter det nu "avstämningsuppgifter som
har varit tillgängliga"
. Den nya formuleringen är en åtstramning som innebär att fullt skattetillägg kommer att tas ut vid fler tillfällen än tidigare.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.