Ingen moms för privatpersoner vid utrikeshandel

Är du privatperson och köper en vara eller en tjänst från ett annat EU-land ska moms normalt betalas i det land där säljaren har sin hemvist. Ett exempel är om du vill ha en hemsida hos ett utländskt företag som t ex Cloudax. Eftersom det är ett webbhotell är det alltså fråga om en tjänst och det säljande företaget har i det här fallet sin hemvist i England. Därmed ska du som köpare betala 20 % VAT och inte 25 % svensk moms. Läs mer i broschyren om moms vid utrikeshandel (SKV 560) som finns på Skatteverkets hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.