Ingen avdragsrätt för moms för asylboenden

I mervärdesskattelagen (8 kap. 9 § ML) finns ett avdragsförbud som säger att stadigvarande bostad inte omfattas av skatteplikt. Frågan har aktualiserats eftersom verksamheter som t.ex. bedriver hotell, vandrarhem och liknande nu har börjat ordna boende för asylsökande.

Skatterättsnämnden (SRN) har tidigare lämnat ett förhandsbesked om att den del som avser boende för asylsökande inte ska omfattas av skatteplikt. Nyligen kom ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) där det framfår att HFD gör samma bedömning som SRN.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.