Informationsmöte om redovisningscentraler för taxi

Måndagen den 5 oktober kl. 13 - 16 hålls ett informationsmöte om redovisningscentraler för taxi. Mötet hålls i Skatteverkets lokaler på Korta gatan 1o, Solna strand. Vill du delta ska du anmäla dig senast på onsdag den 30 september. Läs mer informationsmötet på Skatteverkets hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.